En bedemand kan tilbyde assistance og rådgivning ved bisættelse og begravelse

Det er aldrig en særlig behagelig situation at stå i, når nogen man har nær og kær går bort. Man er ramt og sorg, og samtidig er der en del forskellige ting, man er nødt til at tage sig af i forbindelse med dødsfaldet og arrangering af bisættelse, begravelse, køb af kiste med videre.

Det er for mange mennesker svært at overskue at skulle sørge for en masse praktiske ting i forbindelse med et dødsfald, og derfor vælger langt de fleste at gøre brug af en bedemands ydelser.

En bedemand kan stå for alle de praktiske ting, og diverse administration, der skal være styr på i forløbet omkring et dødsfald. Når man har en bedemand til at tage sig af de forskellige praktiske forhold, får man ro i maven velvidende at der tages professionelt hånd om det hele.

Hvad tager bedemanden hånd om?

Bedemanden har stor erfaring i at varetage alle de forskellige omstændigheder, der skal være styr på, når nogen går bort. Bedemanden tager for eksempel kontakt til de rette officielle myndigheder, og til præsten og sørger for at koordinere kørsel med rustvogn.

En bedemand tager typisk hån om følgende forhold:

 • Bedemanden sørger for bestilling af dødsattest hos rette sted
 • Bedemanden udfylder påkrævet dødsanmeldelse til myndighederne
 • Bedemanden sørger for at indlevere godkendelsesattest til begravelsesmyndigheden
 • Står for at koordinere og foretage kørsel med rustvogn
 • Vejledning ved køb af kiste og urne – inklusiv pris på kiste og urne
 • Øvrig generel vejledning og rådgivning

I Danmark har enhver ret til at blive begravet på folkekirkens kirkegårde, eller få nedsat en urne – alt efter ønske.

Prisen for dette, fastlægger den enkelte kirkegård selv, og det kan derfor variere fra kirkegård til kirkegård. Det er dog sådan at man som medlem af folkekirken betaler mindre, end hvis man ikke er medlem. Dette skyldes at man som medlem af folkekirken har bidraget til kirkegårdenes og gravstedernes vedligeholdelse via kirkeskatten igennem tiden.

Hvad inkluderer prisen på bisættelse eller begravelse?

Når nogen går bort, er der en række udgifter, der skal dækkes. Det er fx udgifter til bedemanden, kirkegården og andre relevante ting.

Udgifter ifm. dødsfald / bisættelse / begravelse:

 • Bedemand – assisterer med adskillige former for ydelser, assistance og vejledning
 • Dødsannonce i avis eller på nettet
 • Udgift til urne eller kiste
 • Blomster til at lægge på og ved kisten
 • Udgifter til gravsted
 • Stenhugger

Såfremt man ønsker det, er det endvidere muligt at vælge forskellige andre services. Det kunne fx være en organist til at spille i kirken, og en korsanger til at synge i kirken i forbindelse med bisættelsen.

Skriv et svar