Typiske skader på døre af træ

Råd, løse hængsler og problemer med at åbne og lukke er blandt de mest typiske skader på døre af træ. Hoveddøren kaldes også en yderdør, og du kan læse mere om, hvilke skader der typisk opstår på yderdøre af træ, samt hvordan de kan repareres her i artiklen. 

Hvilke skader forekommer typisk på yderdøre af træ?

Din yderdør skal hverken binde, når du åbner og lukker den, eller være skæv. Rådne dørtrin og døre der binder, hører de de hyppigste skader på trædøre. Hvis du helt vil undgå dette problem, skal du vedligeholde dine trædøre omhyggeligt. 

Råd i dørtrinnet

Oplever du råd i dit dørtrin (også kaldet bundstykket), så skyldes det formodentligt, at dørtrinnet har været i kontakt med for meget vand og dermed fået fugt. 

Du kan undgå skaden ved løbende at vedligeholde træet med en overfladebehandling. Men du bør også være opmærksom på, om dørtrinnet er hævet tilstrækkeligt over underlaget. Normalt er dørtrinnet hævet 1,5-2,0 cm over selve dørhullet i væggen, således at der er plads til en tæt elastisk fuge mellem bundstykket og murstenene under. Denne fuge forhindrer dermed, at fugt og vand kan trænge ind under bundstykket. 

Hvis dit dørtrin er placeret for tæt på underlaget, kan det sagtens stå og suge vand, når det regner udenfor. Det vil resultere i, at der kommer råd og svamp i bundstykket på længere sigt. Alt afhængigt af skadens omfang, kan det være nødvendigt at udskifte det beskadigede dørtrin. 

Hvis døren binder

Endnu et udbredt problem er yderdøre, der binder. Alt afhængigt af hvor døren binder, kan det i langt de fleste tilfælde udbedres ganske enkelt. 

Binder din dør i bunden, så kan du lægge et par dørringe på hængslerne. Dørringe er små messingringe, som kan lægges ned over tappen på dørhængslet. På den måde fungerer dørringene som små løftestykker, som vil kunne hæve din dør 0,5-3 mm, hvilket ofte er nok til, at døren stopper helt med at binde. 

Binder din dør i stedet i toppen, kan det være nødvendigt at høvle den del af døren væk, som går på karmen. Ofte vil du med det blotte øje kunne se, hvor døren går på. Hvis der er tale om mere end 1-2 mm, kan du også skære det væk med en rundsav, som sikrer et præcist og rent snit.

Hvis din dør i stedet binder ved anslaget, (der hvor håndtaget sidder), kan der ofte høvles en anelse på denne side. Men det kan være svært at gøre selv, og du bør her tale med en fagmand på området. 

Skriv et svar